Doen, leren, delen!

VOOR NIEUWE SPELREGELS IN DE SAMENLEVING

Wij zijn Studio Vers Bestuur. Samen met onze lerende partners werken wij aan bestuurlijke vernieuwing. Als provinciaal programma werken wij voornamelijk in de provincie Overijssel.

-

Wij adviseren partners om samen het democratisch eigenaarschap ván en ín de samenleving te vergroten. Want wat betekent het voor de overheid om meer te werken in de rol van samenwerkingspartner? Wat betekent dit voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie? Maar ook: wat betekent het als inwoners zelf een initiatief starten dat niet (direct) past binnen de kaders? Dit vraagt iets van ambtenaren, bestuurders én inwoners. Het vraagt om een nieuwe manier waarop we invulling kunnen geven aan een nieuwe rol.

Met ons samenwerken?

Laat het ons weten als je samen met ons wilt werken aan bestuurlijke vernieuwing in jouw organisatie, bestuur of omgeving. Wij kunnen je verder helpen om aan de slag te gaan. Als lerend partners formuleren we een leervraag en gaan we samen op zoek naar de antwoorden. We doen onderzoek naar de voortgang van het proces en de resultaten delen we met elkaar en ons netwerk.

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt! Je vindt onze contactgegevens op de pagina contact.