Mink de Vries, docent maatschappijleer: ‘Jongeren hebben plotseling door dat politiek over henzelf gaat’

Het Agnieten College werkt samen met de Provincie Overijssel op gebied van educatie over democratie en politiek. Mink de Vries, docent maatschappijleer van eindexamenklassen vmbo, vertelt waarom hij het zo belangrijk vindt dat er op school les wordt gegeven over dit onderwerp. Ook deelt hij hoe hij het vindt om samen te werken met de Provincie Overijssel.

Wat betekent democratie voor jou?

“Democratie betekent voor mij dat alle meningen ertoe mogen doen en dat de ruimte er is om je eigen ding te doen in je eigen groep en gemeenschap.”

Waarom vind je het belangrijk dat er op school les wordt gegeven over politiek en democratie?

“Wat ik elk jaar weer ervaar is dat de politiek opeens dichtbij komt als ik lesgeef over dit onderwerp. Jongeren hebben plotseling door dat politiek over henzelf gaat, de buren, de voetbalclub en de provincie. Het onderwerp gaat opeens leven. De coronacrisis doet dat dubbelop; nu komt de politiek nóg dichterbij. Als de politiek plotseling bepaalt hoe laat je naar buiten mag en of je wel of niet naar school mag, dan komt het in één keer in hun belevingswereld.”

Hoe gebruiken jullie educatie om het politiek bewustzijn van jongeren te vergroten?

“Ik geef les aan vmbo-eindexamenklassen en die jongeren zijn échte doeners. Ik doe wat betreft educatie daarom vooral praktische dingen. We gaan aan de slag: van een excursie naar de provincie, naar het uitnodigen van de burgermeester. Als ik op die manier de aandacht trek dan zijn leerlingen vaak veel creatiever en komt de theorie er vanzelf bij. ‘Meneer, mogen we zomaar met de statenleden gaan praten?’ en ‘Zijn dat de bazen van de provincie en hebben zij alles over ons te zeggen?’ De vragen komen vanzelf als we aan de slag gaan, terwijl ze met een les vol theorie alles binnen tien minuten kwijt zijn. Ten minste, dat was bij mijzelf wel zo toen ik op de mavo zat. Ik denk niet dat ik veel verschil met mijn leerlingen.”

Waarom werken jullie samen met de provincie?

“Wij werden door de provincie uitgenodigd om met de klas een debat in de statenzaal te voeren. En dat is bijzonder, want meestal zijn het klassen van bovenbouw havo/vwo of mbo die aan dit soort activiteiten meedoen. Plotseling kwam er een heel stel tl’ers binnenvallen om te debatteren! Maar het werkte wel. De tl’ers vonden het fantastisch om daar te zijn, dus wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar.”

Wat betekent de samenwerking voor het Agnieten College?

“Het betekent voor ons dat de politiek op provinciaal niveau nét wat dichterbij komt. Daarnaast zien wij nieuwe mogelijkheden tot samenwerking tussen de provincie en de school. Niet alleen op gebied van politiek en democratie, maar ook op andere vlakken. Wij zijn bijvoorbeeld begonnen met het Talentenhuis. Dit is een initiatief met acht andere organisaties, waarbij jongeren hun talenten inzetten voor andere jongeren. Zij organiseren leuke activiteiten voor ouderen en voor de gemeenschap. Mbo-scholen werken al op meer vlakken samen met de provincie en ik denk dat daar voor het voortgezet onderwijs ook kansen liggen. Dat vind ik heel belangrijk. Wij mogen nog wat meer onze waarde laten zien.”

Wat heb je geleerd van de samenwerking?

“Samenwerken met de provincie is een wisselwerking. Het is niet de bedoeling dat wij als school achterover gaan leunen en dat de provincie Overijssel alles voor ons doet. Het is een relatie van wederkerigheid. Je versterkt elkaar als het ware en dat heb ik zeker ervaren tijdens onze samenwerking.”

Heb je waardevolle inzichten opgedaan die je wil delen?

“Ik zou het heel mooi vinden als onze leerlingen meer participeren en vaker meedenken over onderwerpen zoals verkeersveiligheid en toerisme voor de identiteit van de regio. Laat ze daarbij aanschuiven aan de tafel en meedenken: hoe kunnen we het aantrekkelijker maken? En wat voor rol kunnen jongeren hierin spelen? De provincie kan ons daarin faciliteren en laten zien wat allemaal mogelijk is. In principe zijn de middelen er om in bloei te komen, maar dan moet je wel weten waar de bolletjes in de grond zitten en waar je ze tot bloei kan laten komen.”

Het interview met Mink de Vries maakt onderdeel uit van een serie over democratie in het onderwijs. Lees ook de andere interviews.

Gea Overweg, Het 8ste Werk: “Hoe leg je de basis en laat je mensen écht mede-eigenaar zijn?”

In gesprek met Stefan Kuks en Ellen Nauta

Vera van der Sluis, ANNO: “Bij participatie komt meer kijken dan je denkt”

Heeten durft – en maakt een burgerbegroting

Sportbedrijf Almelo werkt aan eigentijds bestuur met Studio Vers Bestuur

Heidy van Essen over samenwerking Studio Vers Bestuur: “Spannend, maar ontzettend inspirerend”