Interview: Trudy Nijhof van ROC van Twente over democratie in het onderwijs

De provincie Overijssel, Deltion College en ROC van Twente werken intensief samen om het politiek bewustzijn van jongeren te vergroten, onder andere met het programma ‘Jongeren en Burgerschap in Overijssel’. Wij spraken in aanloop naar de verkiezingen met programmaleider Trudy Nijhof van ROC van Twente. Hoe zet ROC van Twente zich in om studenten te laten participeren in de politiek? En hoe vindt Trudy het om samen te werken met de provincie Overijssel op dit vlak?

Wat betekent democratie voor jou als inwoner van Nederland?

“Democratie betekent voor mij dat mijn stem gehoord wordt en dat ik invloed kan uitoefenen op de politiek. Om die reden voel ik mij gezien als een volwaardig burger. Daarnaast heb ik dankzij de democratie het gevoel dat ik aandeel heb gehad in het creëren van een samenleving die voor mij wenselijk is. Als individu vind ik het belangrijk dat ik de samenleving een beetje kan beïnvloeden. Zo wil ik graag dat die samenleving niet alleen voor mij ideaal is, maar voor iedereen een werkbare samenleving is.

“De afstand tussen studenten en politiek is nog erg groot, maar wij willen graag laten zien wat politiek voor hen kan betekenen en dat ze wel dégelijk invloed hebben.”

Waarom vind je het belangrijk dat er op scholen les wordt gegeven over democratie?

“Als programmaleider voor ‘Jongeren en Burgerschap in Overijssel’ wil ik studenten op gebied van burgerschap ondersteunen en hen wat bewuster en actiever maken als het gaat om politiek. De afstand tussen studenten en politiek is nog erg groot, maar wij willen graag laten zien wat politiek voor hen kan betekenen en dat ze wel dégelijk invloed hebben. Daar is educatie voor nodig. Eén van de pijlers van het programma ‘Jongeren en Burgerschap in Overijssel’ is de focus op de participatie van studenten. Wij willen studenten immers laten meedenken en meepraten als volwaardige deelnemer en daar steken wij graag tijd en energie in als ROC.”

Hoe zetten jullie educatie precies in om bij studenten dat politiek bewustzijn te vergroten?

“Bij ROC van Twente geven wij burgerschapslessen. Onze docenten geven deze lessen op een actieve manier, aangezien zij de actualiteiten zo veel mogelijk erbij proberen te betrekken. We zijn daarbij continu bezig met nieuwe ideeën voor de burgerschapslessen, zodat we de studenten nóg beter kunnen bereiken. Naast de burgerschapslessen, vond bij ons ook de show van de Kiesmannen plaats. Bij deze activiteit worden studenten op een Zondag met Lubach-achtige manier bewust gemaakt van politiek. Wij kregen veel aanmeldingen hiervoor, waar wij positief verrast door waren. Onze studenten bereiken en laten nadenken over hun eigen toekomst: dat is ons doel. Dit is daarvoor een stap in de goede richting. Dat zorgt echt voor een goede flow in de organisatie. Dit is mede gekomen doordat we samenwerken met Deltion College en de provincie Overijssel. Verder doen we mee aan activiteiten van ProDemos en de provincie Overijssel, houden we gastlessen, en worden er Q&A’s met Tweede Kamerleden georganiseerd.”

Waarom heb je ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan met de provincie Overijssel op dit vlak?

“Op een gegeven moment kwam het idee om een samenwerking te starten met twee mbo’s in Overijssel; Deltion College en ROC van Twente. Ik vind dat een heel goed initiatief, omdat op deze manier een stukje praktische realiteit – in de vorm van de provincie – en een stukje educatieve voorbereiding – vanuit school – op een heel mooie manier samenkomen. Ik vind het namelijk belangrijk om te zorgen voor een evenwichtig aanbod en om dat te realiseren is het fijn dat de provincie actief meedenkt en doet. Neem bijvoorbeeld de politieke escape room die door de provincie georganiseerd wordt. Zo gaan we van theorie in de klas, naar het zelf ervaren in de echte wereld. Ik vind het mooi dat we elkaar in de samenwerking scherp houden en die verbinding tussen ROC en provincie hebben. Dat vind ik heel belangrijk.”

Wat betekent deze samenwerking voor jou en ROC van Twente?

“Vanuit onze eigen kant en vanuit de kant van de provincie wordt met onderzoek kritisch gekeken naar welke projecten over politiek en democratie zinvol, wenselijk en haalbaar zijn in de praktijk. Het is jammer dat wij elkaar niet live kunnen zien door corona, maar ik vind het erg prettig dat de samenwerking serieus en kritisch wordt opgepakt. Op die manier heb je namelijk een win-winsituatie voor alle partijen. Dan bedoel ik met name de studenten, die baat hebben bij activiteiten die hen daadwerkelijk aanspreken. Daar doen we uiteindelijk het voor. Dat bereiken we mede dankzij de provincie, die voor ons dient als een kritische en waardevolle gesprekspartner.”

Het interview met Trudy Nijhof maakt onderdeel uit van een serie over democratie in het onderwijs. Lees ook de andere interviews.

Ferenc van Damme: ‘Adviescommissie is leuk en belangrijk gekkenwerk, maar helaas niet heel baanbrekend’ 

Oud-informateur Herman Wijffels over de noodzaak van nieuwe bestuursstijlen

Mink de Vries, docent maatschappijleer: ‘Jongeren hebben plotseling door dat politiek over henzelf gaat’

Verkiezingsproject op het Agnieten College: leerlingen richten politieke partijen op!

Regina Douma, docent START.Deltion: ‘Blijf met elkaar praten en heb oprechte interesse in elkaars mening’

Deventer Denkt Mee Festival