Rapport ‘democratie is meer dan politiek alleen’

Burgers aan het roer in hun leefwereld

“Een volle, rijke democratie is niet alleen een levende politieke democratie, maar óók een levende maatschappelijke democratie. Burgers zijn meer dan alleen staatsburgers, zij willen invloed op hun eigen leefwereld, ook buiten de politiek om. Daarom heeft de maatschappelijke democratie een forse impuls nodig”. Een quote van de voorzitter van de Raad Openbaar Bestuur, Jacques Wallage.
Het ROB stelt dat veel gemeenten al experimenteren met nieuwe democratievormen en dat woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties blijven achter bij die ontwikkeling.
Het hele rapport is te downloaden: ‘Democratie is méér dan politiek alleen. Burgers aan het roer in hun leefwereld’.