Opening politiek seizoen Oldenzaal

Opening politiek seizoen Oldenzaal

Studio Vers Bestuur was 30 augustus te gast bij de start van het politieke seizoen in de gemeente Oldenzaal in Stadstheater De Bond. Een inspirerende sessie met als thema overheids-  en burgerparticipatie.

Omgevingswet

Raad, griffie, college en burgemeester hebben die middag, samen met Studio Vers Bestuur en communicatiebureau SIR, gesproken over de Omgevingswet en de veranderende relatie met de buitenwereld. De Omgevingswet als kans  – en noodzaak – om tot een (nog) meer adaptieve, bewust in rol schakelende overheid te komen.

In de gemeenschap

Het was een mooie locatie voor een bijeenkomst over het beter inzetten van ‘de kracht van de samenleving’, omdat De Bond van oorsprong is voortgekomen uit een Oldenzaals ‘Samen’. Recent is het gebouw ook door een burgerinitiatief tot een levende spil in de gemeenschap omgevormd.

Het was een bijeenkomst vol positieve energie die uitnodigde tot een praktisch, samen lerend vervolg!

Meer projecten

‘Terug naar de stam en het kampvuur’

Expeditie Regio Zwolle – Hackathon

Gemeente Staphorst schrijf geschiedenis met inwonersparticipatie

Inspiratiemiddag Festina Lente – 20 mei

Inwonerparticipatie in ‘t kort

Mogen we voorstellen…