Ook samenwerken met Democratie in Actie en Studio Vers Bestuur?

Democratie in Actie en Studio Vers Bestuur trekken binnen Overijssel graag samen op. We zetten in op leren door te doen, kennisontwikkeling én uitwisseling. Ben je bezig met nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving? En heb je interesse in een gesprek om met ons door te praten over wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Democratie in Actie
Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken en de Omgevingswet brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee waar de rol van inwoners cruciaal is. Democratie in Actie, een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt gemeenten bij de democratische vragen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Hoe betrek je inwoners op een goede manier? Wat is de rol van de raad hierin? En hoe richt je je gemeentelijke organisatie in op het faciliteren van initiatief?

Contact opnemen
Studio Vers Bestuur en Democratie in Actie trekken binnen Overijssel graag samen op. Heb je interesse in een gesprek om met ons door te praten over wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact op met Studio Vers Bestuur of met Democratie in Actie via Emma Klever.

Meer informatie over de thematische ontwikkeltrajecten: https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/aanbod/ontwikkeltrajecten

Wil je het interview met Boudewijn Steur, programmamanager bij BZK, nog eens nalezen? Bekijk het artikel hier.

Meer projecten

‘Terug naar de stam en het kampvuur’

Expeditie Regio Zwolle – Hackathon

Gemeente Staphorst schrijf geschiedenis met inwonersparticipatie

Inspiratiemiddag Festina Lente – 20 mei

Inwonerparticipatie in ‘t kort

Mogen we voorstellen…