Onderzoek: democratische kernwaarden

In dit onderzoek achterhaalt I&O Research – in opdracht van de VNG – wat inwoners en bestuurders verstaan onder (lokale) democratie, welke democratische kernwaarden ze belangrijk vinden en in hoeverre deze volgens hen in de praktijk worden gebracht.

Bestuurders oordelen over de hele linie beduidend positiever over de lokale democratische praktijk dan inwoners. Zowel inwoners als bestuurders staan open voor een combinatie van dialoog, verkiezingen en directe democratie. In de praktijk kiezen bestuurders hier (nog) niet voor gekozen.

Nieuwsgierig: lees hier het complete onderzoek