Nieuwe energie

Nieuwe Energie op Het Grootste Kennisfestival 2018

Niemand ontkomt aan de energietransitie. Dat besef dringt langzaam door. Alleen al in Hengelo ligt er een opgave voor 39 windmolens, 570 voetbalvelden en alle daken vol zonnepanelen om aan de energiebehoefte te kunnen blijven voldoen. Dit vertelt duurzaamheid coördinator Ineke Nijhuis van de gemeente Hengelo tijdens Het Grootste Kennisfestival. Als overheid kun je dat niet alleen. Maar hoe kun je als overheid de samenleving hierin stimuleren en ondersteunen?  Hoe spring je in op initiatieven uit die samenleving? Ongeveer 25 belangstellenden spraken hierover tijdens het Grootste Kennisfestival.

Inspireren en informeren
Provincie Overijssel liet zien hoe ze door het smeden van een alliantie met diverse partijen uit de samenleving (overheden, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners) sneller kennis kunnen delen en daardoor inwoners inspireren. Hoe lastig het is om beweging bij bewoners te krijgen werd duidelijk uit de vraag: ‘Maar hoe regel je het thuis?’ Zelfs bij mensen die welwillend zijn en zoeken naar mogelijkheden leven veel vragen, zijn er onduidelijkheden en beelden die niet kloppen.

Zonnecollectief Tuindorp Hengelo
Bewoners kunnen heel veel. Dat laat initiatiefnemer Guido Weber van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo zien. Hij vertelt over de stappen die hij samen met wijkbewoners heeft gezet. Tuindorp ‘t Lansink is gebouwd in de periode 1910-1930 en één van de kenmerken zijn de prachtige pannendaken, afwisselend rood en blauw. Zonnepanelen op deze daken doet afbreuk aan de uitstraling van de wijk. Dit was de motivatie van Guido om  in beweging te komen en te zoeken naar een alternatief.  Door aandacht in de media en bijeenkomsten in de wijk, vond hij medestanders. Het alternatief is gevonden. Zonnecollectief Tuindorp biedt de bewoners van de wijk Tuindorp een alternatief om toch te investeren in zonnepanelen op appartementencomplex de Klokstee.
De tip van Guido Weber: gewoon beginnen!

Geïnspireerd? Lees meer op: Zonnecollectief Tuindorp Hengelo of Nieuwe energie Overijssel