Lusten en lasten van meervoudige democratie

“Hoe houden we burgers betrokken en onze democratie actief en gezond?’
Veel gemeenten experimenteren volop met deze vraag. Ook op academisch niveau houdt dit thema de gemoederen bezig.

Lusten en lasten van meervoudige democratie
In dit rapport nemen Wim Voermans en Geerten Waling je mee in actuele praktijkvoorbeelden en theoretische discussies over representatieve democratie en alternatieven daarvoor. Ze laten zien hoe dit in de lokale praktijk vorm krijgt en hoe vele verschillende verwachtingen die bestuurders, politici en burgers koesteren van democratie en van democratische vernieuwing tot verwarring en teleurstelling kunnen leiden. Ze schreven dit rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.