Bestuurdersnetwerk

Intervisie voor bestuurders

Het bestuurdersnetwerk is een intervisiegroep die wordt ondersteund (begeleiding) vanuit Studio Vers Bestuur. Dit netwerk is een initiatief van Thomas Walder (wethouder Hellendoorn) en bestaat uit burgemeesters en wethouders uit verschillende Overijsselse gemeenten.

Vertrouwelijke kring

Regelmatig komen de bestuurders bij elkaar. In vertrouwelijke setting bespreken zij vraagstukken die te maken hebben met de rol die bestuurders aannemen in relatie tot andere verhoudingen tussen het bestuur en de samenleving.

Heb je zelf behoefte aan het vormen van een intervisiegroep (tussen bestuurders, tussen griffiers, tussen ambtenaren uit verschillende organisaties etc) wij helpen je graag met de opzet en eventueel de begeleiding van de bijeenkomsten. Neem hier contact met ons op.