Democratiespel

Hoe is het om politiek actief te zijn in de provincie of in de gemeente? Wat doet een raadslid of Statenlid? Waar gaat een gemeente, de provincie of  het Rijk over? En hoe worden beslissingen genomen? Speel het democratiespel en krijg antwoord op deze vragen.

Debatteer mee!
Voor jongeren én volwassenen organiseert de provincie Overijssel samen met ProDemos democratiespelen op het provinciehuis of gemeentehuis. Tijdens het Democratiespel kruipen de deelnemers in de huid van een politicus. Iedereen wordt ingedeeld in een politieke partij. Per partij vormen de deelnemers zich een mening over een voorstel over het openbaar vervoer in de regio. Vervolgens volgt hierover een debat met elkaar en een politicus in de raadzaal van het gemeentehuis of in de Statenzaal van het provinciehuis.
Voor en na het Democratiespel is er genoeg tijd om met de politicus in gesprek te gaan.

Wil je meer lezen of je aanmelden, dat kan via deze link.