Introductie

Studio Vers Bestuur

We investeren in bestuurlijke innovatie en dialoog tussen overheid, maatschappelijke partners en inwoners.

Onder de noemer Studio Vers Bestuur willen we samen het met netwerk van overheden, onderwijs-, kennisinstellingen, bedrijfsleven, inwoners en andere creatievelingen bouwen aan een Overijssels Platform waar kennis, ervaringen en mensen bij elkaar komen. Hierdoor hoeven we het wiel niet allemaal steeds opnieuw uit te vinden! Behalve het laten ontstaan van het platform doen en leren we ook actief mee door het aangaan van (bestuurlijke) experimenten, het volgen van goede voorbeelden en het delen van ervaringen. Allemaal met als doel om bestuur en samenleving dichtbij elkaar te brengen en houden.

Wat betekent het voor de overheid om meer te werken in de rol van samenwerkingspartner? Wat betekent dit voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie? Maar ook: wat betekent het als inwoners zelf een initiatief starten die niet (direct) past binnen de kaders? En wat vraagt dit van ambtenaren, bestuurders, maar ook inwoners in houding en gedrag om vervolgens op een goede manier invulling te kunnen geven aan een nieuwe rol. Deze en veel meer vragen willen we met jullie samen beantwoorden door binnen het netwerk te ontdekken, leren en delen. Haak dus vooral aan en doe mee!

Wil je meer leren over de experimenten van Studio Vers Bestuur, kijk dan hier