DELEN

HIER ZIJN WIJ TE VINDEN

We delen onze ervaringen graag met anderen. Je kan met ons in gesprek, je kan kennis komen halen of kennis komen brengen, er is van alles mogelijk. Kijk zelf waar je een openbare bijeenkomst kunt bijwonen.

bijeenkomsten

Studio Vers Bestuur is regelmatig op locatie. De meeste bijeenkomsten en sessies met partners zijn besloten. Gelukkig zijn er ook openbare sessies! Neem onze StudioSessies: de provincie zet hiermee een reeks bijeenkomsten neer die ingaat op de toekomst van het openbaar bestuur. De data en locaties staan ook in onze agenda.

Bijeenkomst
Datum
Locatie
Openbaar

Studio Vers Bestuur werkt samen met 7 partners uit Overijssel samen aan de Studio Sessies. In deze sessies voeren we het gesprek over o.a. democratie, burgerschap en vernieuwend besturen. Zo ontstaat er een netwerk van mensen die bezig zijn met (of geïnteresseerd zijn in) bestuurlijke vernieuwing en nieuwe vormen van democratie.

Bijeenkomst
Datum
Locatie

Deelnemende plaatsen Studio Sessies