Toon op kaart

Serious game volksvertegenwoordigers

Veel volksvertegenwoordigers worstelen met hun rol: ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger, heb een controlerende taak, maar tegelijkertijd kom ik steeds vaker trajecten tegen waarbij we als gemeente meer willen overlaten aan inwoners. Hoe verhoudt zich dat nu tot mijn wettelijke taken, de manier waarop ik mijn rol in (moet) vullen en de manier waarop ik het contact met mijn achterban onderhoud.

In Dinkelland, Tubbergen en Hellendoorn spelen dergelijke vragen ook en begeleiden wij deze gesprekken waarbij deze raden toe willen werken naar het uitproberen van een andere rol in de praktijk. Soms is de tijd ook nog niet rijp om met elkaar die nieuwe rol in de praktijk uit te gaan proberen en is er veel meer behoefte om met elkaar eerst het goede gesprek te gaan voeren over het denken over en het echt beseffen waar je het (vooraf) met elkaar over moet hebben (kaderstelling wel of niet, besluitvorming aan het eind, bewonersinitiatieven wel of niet altijd ondersteunen, manier van communiceren en taalgebruik etc.). Samen met de UT en Saxion is er daarom een serious game ontwikkeld die dit gesprek (in een veilige setting) kan faciliteren.

Het spel is vrij te gebruiken, dus wil je dit spel spelen, neem dan contact met ons op!

0

reactie(s)

8

gedeeld

1182

views