Onderwerp

Filter

Experimenten

Inwoners beslissen invulling Levensboom locatie

“Jullie zijn mijn helden!” De stampvolle kantine van SC Rouveen barst in luid applaus uit na de woorden van Jan Dunnink, samen met zijn team winnaar van de avond. Hun plan ‘Rouveen voor iedereen’ is met een ruime meerderheid van...

Festival Mangs bu’j te Bange

In de gemeente Raalte heeft een initiatiefgroep van inwoners uit verschillende kernen opgeroepen tot experimenteren met bestuurlijke vernieuwing: keuzes maken waar de gevolgen worden ervaren. Op 7 februari bezochten 150 bezoekers het Mangs Bu-j Te Bange-festival in het Carmel College...

Mini burgerbegroting Hellendoorn

Na een proces van zeker een half jaar konden inwoners eind januari zelf beslissen over het cultuurbeleid van de komende jaren. Het afgelopen half jaar heeft Hellendoorner Cees op verzoek van soms een inwoner, een raadslid of een groep jongeren...

Naar een Ommer Agenda

De raad en het college van de gemeente Ommen willen toewerken naar een Ommer Agenda. Op een bestuurlijk vernieuwende manier. Zij hebben Studio Vers Bestuur gevraagd om als lerend partner mee te denken. In september 2018 zijn twee heidagen gehouden....

Slim fietspad project

Leerlingen van de Capellenborg denken na over een veiligere en betere fietsverbinding tussen Wijhe en Deventer. Met Geofort, een variant op het populaire spel minecraft ontwerpen de leerlingen niet alleen een fietspad, ze ervaren ook hoe het is om raadslid...

Bijeen voor de bij

De bijenpopulatie in Nederland neemt af. Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2015 een motie aangenomen die oproept om een breed gedragen actieplan te maken om de bijen in Overijssel te beschermen. Netwerk De provincie is een traject gestart om...