Onderwerp

Filter

Experimenten

Bijeen voor de bij

De bijenpopulatie in Nederland neemt af. Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2015 een motie aangenomen die oproept om een breed gedragen actieplan te maken om de bijen in Overijssel te beschermen. Netwerk De provincie is een traject gestart om...

24 uur voor…

Rol Studio Vers Bestuur ’24 uur voor…’ is een initiatief van de Nieuwe Hanze Unie, een samenwerkingsverband van onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoekers. Het concept is ontwikkeld door studenten van hogeschool Windesheim. Studio Vers Bestuur ondersteunt ’24 uur voor…’  om...

Bruggenbouwers Balkbrug

In Balkbrug komt een flinke aanpassing in de provinciale weg die nu het dorp doorsnijdt en maakt dat het dorp gevoelgsmatig wordt opgeslitst in twee delen. Dit project heeft de aanleiding gevormd om, onder aanvuring van een paar visionaire gangmakers,...

Cultuurvisie Hellendoorn

Cultuur is van iedereen! De gemeenteraad van Hellendoorn geeft ruimte aan haar inwoners om zelf te bepalen hoe het beschikbare geld voor cultuur binnen de gemeente Hellendoorn de komende jaren ingezet moet worden. CultuurCaravaan In het najaar van 2017 trekt...

Dinkelland: Jongeren, bepaal je toekomst!

De raad van Dinkelland vindt dat de lokale democratie om een nieuwe rolinvulling van de raad vraagt. De raad is niet meer het gekozen orgaan dat goede dingen probeert te doen namens en voor zijn inwoners. Overheid = Samenheid Anno...

Hackathon

Big Data; een veelgehoorde term, maar wat kan het gebruik van big data nu betekenen in onze zoektocht naar een eigentijdse vorm van bestuur. Vaak zien we dezelfde mensen op inspraakavonden of andere bijeenkomsten waarin overheden proberen mensen te betrekken...