Schone IJsseloevers

Gedeeld eigenaarschap

De IJssel is van iedereen én van niemand. Circulus Berkel, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, ROVA, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, visverenigingen, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel willen elkaar en de samenleving bewustmaken van het belang van een schone leefomgeving in het algemeen en schone IJsseloevers in het bijzonder. In een zoektocht naar een meer gedeeld gevoel van eigenaarschap roepen ze een prijsvraag uit “het beste idee om de IJssel schoon te maken en te houden”.

Rol Studio Vers Bestuur

Samen hebben we een deliberatief proces opgestart (een proces waarin elke partij een gelijkwaardige inbreng heeft) om het beste idee te bepalen. Studio Vers Bestuur helpt bij het ontwerpen van dit proces.

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo