Provincie Overijssel

Natuurvisie

De provincie ontwikkelt een nieuwe natuurvisie. Daarin hebben we natuurlijk onze wettelijke taken. Maar daarnaast  hebben we ambities waaraan we met verschillende partijen (willen en moeten) samenwerken.

Complexe situaties

Bij de wettelijke taken heeft de provincie een regisserende of sturende rol. Bij de andere ambities is de provincie netwerkpartner, subsidiënt, aanjager en/of verbinder. Dat levert soms complexe situaties op.

Rol Studio Vers Bestuur

Studio Vers Bestuur kijkt, denkt en doet mee in het proces waarin de natuurvisie wordt ontwikkeld. De uitdaging is uit te vinden hoe je als provincie opereert wanneer je meer rollen invult dan alleen die van wetgever en financier. Wat vraagt dit van ons eigen ‘systeem’, houding en rolbewustzijn? En hoe bereiken we de mensen die nu nog denken dat zij in het meedenken  en –doen geen rol hebben? En hoe zit dat met de besluitvorming?

Meer projecten

Gemeente Boekelo

Gemeente Zwolle

Gemeente Twenterand

Gemeente Staphorst

Gemeente Hellendoorn

Gemeente Ommen