Natuurvisie – Provincie Overijssel

De provincie ontwikkelt een nieuwe natuurvisie. Daarin hebben we natuurlijk onze wettelijke taken. Maar daarnaast hebben we ambities waaraan we met verschillende partijen (willen en moeten) samenwerken.

Complexe situaties

Bij de wettelijke taken heeft de provincie een regisserende of sturende rol. Bij de andere ambities is de provincie netwerkpartner, subsidiënt, aanjager en/of verbinder. Dat levert soms complexe situaties op.

Rol Studio Vers Bestuur

Studio Vers Bestuur keek, dacht en deed mee in het proces waarin de natuurvisie werd ontwikkeld. De voornaamste uitdaging was om uit te vinden hoe je als provincie opereert, wanneer je meer rollen invult dan alleen die van wetgever en financier. Wat vraagt dit van ons eigen ‘systeem’, houding en rolbewustzijn? En hoe bereiken we de mensen die nu nog denken dat zij in het meedenken en doen geen rol hebben? En hoe zit dat met de besluitvorming? Samen met provincie Overijssel hielden wij ons bezig met deze vraagstukken.

Meer projecten

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle

Subsidiebeleid tegen het licht – Twenterand

De Levensboom – Staphorst