Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Met de fiets naar school, bibliotheek of sportclub. Het is in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Toch neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Jonge, onervaren fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Om deze doelgroep goed voor te bereiden op hun deelname aan het verkeer, hebben de ANWB en de Edwin van der Sar Foundation (EvdSF) de handen ineengeslagen. Samen maken ze zich sterk om de veiligheid van jonge verkeersdeelnemers te verbeteren en het dragen van een fietshelm te stimuleren. Leerlingen uit groep 3 en 4 in Overijssel en Friesland die meedoen aan de verkeerslessen van ANWB Streetwise, krijgen een fietshelm aangeboden van de EvdSF, ozo het aantal verkeersslachtoffers met hoofd- en hersenletsel terug te brengen. 

 Samenwerking provincie, ANWB, Edwin van der Sar Foundation 

De provincie Overijssel subsidieert de fietshelmen voor de Overijsselse kinderen twee jaar lang, dit sluit aan bij de provinciale ontwikkelagenda en de doelstellingen vanuit het landelijke verkeersveiligheidsbeleid. Op basis van een eerder uitgevoerd fietshelmenproject, waarbij de verstrekte helmen te snel niet meer werden gebruikt, heeft de provincie Overijssel afspraken gemaakt met de EvdSF en ANWB over de continuïteit.  

Hieruit is een projectgroep ontstaan waarin alle partijen deelnemen, inclusief Studio Vers Bestuur. De projectgroep onderzoekt wat kinderen nodig hebben om de fietshelm langer te blijven dragen en op welke manier we met de doelgroep samen tot de best passende middelen voor verkeersveiligheid kunnen komen. 

Eigenaarschap 

In de projectgroep is een nieuwe bredere doelstelling geformuleerd. De bedoeling is dat we er, door te experimenten, achter komen wie eigenaarschap voelt en draagt voor verkeersveiligheid. We zijn benieuwd of kinderen zich eigenaar kunnen voelen voor de verkeersveiligheid en in het bijzonder het voorkomen van hersenletsel. En of ze, naast de fietshelmen, ook mogelijk andere oplossingen aandragen voor het verbeteren van hun eigen verkeersveiligheid. 

Proeftuinen 

In dit project draaien we verschillende proeftuinen. In ééproeftuin zal het traditionele ANWB Streetwise project door kinderen onderzocht worden. In de andere proeftuinen worden experimentele methoden toegepast om op een andere manier te onderzoeken en te leren wat werkt, in samenspraak met de doelgroep. In de proeftuinen willen we ontdekken op welke manier kinderen zich, vanuit hun eigen intrinsieke motivatie, verantwoordelijk voelen voor verkeersveiligheid in hun (woon-school)omgeving en in het bijzonder hoe zij denken hoofd/hersenletsel te voorkomen.  

De provincie Overijssel heeft het bedrijf  Gooitz gevraagd om voor iedere proeftuin een unieke en specifieke aanpak te ontwikkelen. De kinderen hebben de hoofdrol in de voorbereiding, het onderzoek, in de uitvoering, in de oplossing én wat we nog niet hebben ontdekt. Op dit moment zijn de proeftuinen op de volgende locaties gestart:

  • Basisschool Supernova in Zwolle 
  • MineCraft je Weg! Bibliotheek Stadkamer Zwolle Centrum 
  • Bibliotheek Kampen  
  • Verkeersveiligheid en tijdelijke verkeersmaatregelen, project Vechtdalverbinding (provincie Overijssel) 
  • Project op een basisschool na deelname aan ANWB Streetwise  

Studio Vers Bestuur 

Alle samenwerkende partners in dit project leren over hoe je op verschillende manieren met eigenaarschap om kunt gaan. Naast de reguliere aanpak worden er proeftuinen opgezet om te achterhalen of kinderen zelf eigenaarschap kunnen ervaren voor verkeersveiligheid. En daarnaast in hoeverre een participatieve, op zelfactivatie gerichte aanpak verschil oplevert met een reguliere educatieve aanpak. 

De hierboven genoemde partijen willen de verkeersveiligheid van kinderen breder onderzoeken en zijn in dit project lerende partners. Met als doel dat samenwerkende partijen actief leren hoe je op verschillende manieren met eigenaarschap om kunt gaan. In de proeftuinen leren beleidsmakers van provincie en gemeenten mee met hoe ze samen met gebruikers tot oplossingen kunnen komen, door te leren hoe de gebruikers van de omgeving de verkeerssituatie ervaren en hoe zij deze zouden willen veranderen/verbeteren.

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle