Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

De omgevingsvisie van Dinkelland raakt alle inwoners van de gemeente. De raad wilde graag meer jongeren betrekken bij het ontwerp van deze omgevingsvisie. Met deze opdracht onder de arm, heeft een werkgroep van deze gemeente contact gezocht met Studio Vers Bestuur.  

 

Overijssel Doet Mee en Studio Vers Bestuur hebben een kennis sessie ontwikkeld om na te denken over de manier waarop je jongeren kan bereiken. Tijdens deze sessie kan je als bestuurlijke organisatie meedoen om samen te werken aan een concrete case. Tijdens deze sessie gingen een aantal experts van de provincie in gesprek met de werkgroep.  

Deze werkgroep bestond uit raadsleden, een communicatieadviseur en de griffie van de gemeente. Samen namen wij het plan om jongeren te bereiken door en in navolging van deze sessie zijn we een lerend partnerschap gestart.  Wil jij ook zo een sessie en heb jij een concrete case? KLIK DAN HIER! 

De leervraag die centraal stond? Hoe betrekken wij jongeren bij de Omgevingsvisie en hebben wij de juiste tools tot onze beschikking om dit te doen? Met deze vragen onder de arm is een groep jongeren gevraagd om mee te doen aan digitale sessies om antwoorden te zoeken op vragen die centraal staan in dit onderzoek. Willen jongeren blijven wonen in Dinkelland? Waar liggen de behoeften van jongeren? En, wat hebben jongeren nodig om andere jongeren te betrekken bij dit soort processen? 

 Vanuit dit gesprek is de toezegging ontstaan om aan de slag te gaan en deze groep verder te laten groeien tot een representatieve groep jongeren. Dit gebeurt in samenwerking met deze jongeren.  

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle