Gemeenteraad Haaksbergen

In mei 2020 voerden we de eerste gesprekken binnen het lerend partnerschap met de gemeenteraad van Haaksbergen. De waaromvraag was snel beantwoord. Als ergens de noodzaak bestond om nieuwe vorm en inhoud te geven aan de onderlinge verhoudingen en de relatie met de samenleving, dan was het in Haaksbergen. De gemeente stond op alle fronten het water aan de lippen. En tegelijk werd dit ook als kans gezien het anders te doen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg…

Een vliegende start

We maakten een vliegende start en zelden zagen we een gemeenteraad zo snel de eerste stappen zetten! Natuurlijk wisten we dat er nog heel wat lastige momenten zouden komen. Al zouden we maar de helft van de energie en gretigheid kunnen vasthouden, wat lag er dan een mooi leertraject in het verschiet. 

Een leertraject werd het zeker. Zowel voor ons als voor de raad. Is het de raad gelukt om vanuit een gedeeld-belang houding in dialoog met alle typen inwoners te komen? Te handelen uit eigen overtuiging, maar met respect voor verschillende standpunten en steeds vanuit de kernwaarde samen mét en vóór de samenleving? Het antwoord daarop is: nee, we zijn (nog) niet gekomen waar we wilden zijn aan het einde van het lerend partnerschap.   

Een vervolg vol inzichten en lessen

Na bijna twee jaar, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen stelden we ons de vraag: wat is er met het aanvankelijke élan, die leergretigheid gebeurd? Het ligt voor de hand om Corona de schuld te geven. Het vraagt moed om naar bínnen te kijken en dit te onderzoeken. Dit hebben we gedaan.  

Er kwamen waardevolle inzichten naar boven die de nieuwe raad goed in positie brengen voor haar leerproces. Onze onderzoekers ontwierpen deze poster over het verloop, de opbrengsten en lessen in dit lerend partnerschap.  

Heb je vragen of de behoefte hierover door te praten? Neem contact met ons op. 

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle