Transitiemanagement – Zwolle

Gemeente Zwolle heeft Studio Vers Bestuur gevraagd om mee te werken aan het thema ‘Transitiemanagement’. In andere woorden: hoe kunnen we op een nieuwe manier kijken naar complexe maatschappelijke en sociaal innovatieve veranderingen op de lange termijn?

Een eerste sessie hebben we georganiseerd voor alle projectmanagers. We deelden inzichten over de snel veranderende wereld en het nieuwe samenspel tussen overheid en inwoners. Daarna werd ingezoomd op de betekenis ervan voor het werk, eigen houding en eigen rol. Wat betekent het voor de projecten die de gemeente Zwolle onderhanden heeft?

Het vervolg was een lerend partnerschap tussen Studio Vers Bestuur en gemeente Zwolle over het Lübeckplein in Zwolle. Samen met bewoners, bedrijven, scholen en eigenaren werkte de gemeente Zwolle al een aantal jaar aan een aantrekkelijk, levendig en klimaatbesteding Lübeckplein. Hoe kunnen we nog meer ruimte geven aan de belanghebbenden? En hoe kunnen we eigenaarschap creëren in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van de gemeente?

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo