Gemeente Twenterand

Subsidiebeleid tegen het licht

De gemeenteraad van Twenterand is bezig het subsidiebeleid tegen het licht te houden. Is ‘het instrumentarium’ dat we nu hebben nog wel adequaat in deze tijd? Moet dat, ook met de komst van de omgevingswet in het vizier, niet wat adaptiever, flexibeler? Wat betekent dat voor de rol van de raad? En het samenspel met het college en de ambtenaren? En de inwoners, organisaties en het bedrijfsleven?

Studio Vers Bestuur heeft tijdens een positieve, open dialoogavond de raad geholpen hierover na te denken, te discussiëren en stof tot verder nadenken te bieden. De voorlopige conclusie: het zou mooi zijn als in Twenterand niet de subsidie geldstromen, maar de opgaven meer centraal staan. En dat de raad op weg daar naar toe een actieve rol pakt.

Bekijk hier een tekening die tijdens de dialoogbijeenkomst is gemaakt.

Benieuwd naar het vervolg? Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Meer projecten

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Gemeente Zwolle

Gemeente Staphorst

Gemeente Hellendoorn

Capellenborg