De Levensboom – Staphorst

De Levensboom
Voor dit experiment koos de gemeenteraad zelf voor gebiedsontwikkeling van de Levensboomlocatie. Een locatie in Rouveen waar voorheen een school stond en waar de raad nu samen met inwoners op zoek gaat naar een nieuwe invulling. Met een aantal spelregels door de gemeenteraad bepaalt als leidraad (zoals dat de locatie een woonfunctie moet hebben), is het een open zoektocht waar inwoners en overheid samen experimenteren in hun rollen rondom lokale vraagstukken. Bekijk de tekening die over het proces is gemaakt.

Ambassadeurs
Tijdens twee bijeenkomsten is aan bewoners uitgelegd waarom de gemeenteraad van Staphorst wil experimenteren. Het doel is om nog voor de zomer veel mensen in de gemeenschap ambassadeur voor het experiment te maken. In totaal zijn nu ongeveer 75 mensen op de hoogte. Aan hen en aan de raadsleden is gevraagd om ‘persoonlijk’ de boodschap te verspreiden.

Samen zoeken
Bij veel experimenten zien we dat bewoners moeten wennen aan de nieuwe en meer gelijkwaardige insteek van de gemeente. Dat werd ook geconstateerd bij de bijeenkomsten in Staphorst. De bewoners kwamen in eerste instantie voor het eigen belang maar hadden wel snel door dat de gemeenteraad het voor deze locatie anders aan wil pakken. Zij hebben waardering uitgesproken voor de manier waarop de gemeenteraad samen met bewoners aan de slag wil met de gebiedsontwikkeling van De Levensboomlocatie.

Beslissingsavond
Via het platform JIJ & Overijssel konden alle ideeën worden ingediend. Op 21 januari werd het beste idee voor de Levensboomactie gekozen. ‘Rouveen voor iedereen’ is met maar liefst 416 stemmen gekozen.

Benieuwd naar het verslag van deze geweldige beslissingsavond? Lees hier onder snel verder.

Jullie zijn mijn helden!” De stampvolle kantine van SC Rouveen barst in luid applaus uit na de woorden van Jan Dunnink, samen met zijn team winnaar van de avond. Hun plan ‘Rouveen voor iedereen’ is met een ruime meerderheid van maar liefst 416 stemmen gekozen als bestemmingsplan voor de Levensboomlocatie. Staand op een stoel neemt de woordvoerder de lof in ontvangst. Het daaropvolgende kwartier is hij druk met het schudden van handen en in ontvangst nemen van felicitaties.

Hechte gemeenschap
De hechte gemeenschapszin in de gemeente Staphorst zorgt deze avond voor een opkomst van ruim 450 inwoners. Bij binnenkomst staan rijen met tafels opgesteld waar men hun ID toont en op de lijst worden gezet. Het is rumoerig, de sfeer verwachtingsvol en de koffie en thee aan de bar vloeit rijkelijk.

Inwoners beslissen zelf
Het is een historisch moment: een gemeenteraad die zijn inwoners volledig laat beslissen over de invulling van een leeg stuk grond. Ruim een jaar geleden ging de raad in gesprek met Studio Vers Bestuur met de vraag: Wat is de rol van de raad als je de invulling van een gebied aan de inwoners overlaat?

Rijkheid aan ideeën
Ferenc van Damme is als begeleider vanaf dag één betrokken bij dit unieke experiment. “De rijkheid aan ideeën bij de mensen is geweldig! Als raad moet je open zijn naar je inwoners. Dan lukt het dus om deze ideeën aan te boren. Maar natuurlijk kan de raad nog veel leren van dit proces. Dat is het mooie aan dit experiment.”

Gemeente kan loslaten
Terwijl voor het voetbalveldje na de bekendmaking nog een fles champagne wordt ontkurkt door de winnaars, vertelt griffier Lammy Roest wat dit de raad en inwoners geleerd heeft. “De inwoners weten dat zij aan zet zijn. En voor de gemeenteraad is het helder geworden dat het dus echt kan, dat loslaten. En dat het dan goed komt.” Raadslid Luuk Hoeve vult aan: “Ja, het is toch goed gekomen hè.” Lammy: “De raad heeft nu echt geleerd dat het mobiliseren van creativiteit en expertise van inwoners echt kan met een gemeenteraad die dat faciliteert en dat de inwoners vervolgens capabel genoeg zijn om goede keuzes te maken.”

Winnende idee
Het braakliggende terrein in hartje Rouveen wordt bestemd voor achttien appartementen voor begeleid wonen voor jongvolwassenen met autisme en woonruimte voor starters en zorgappartementen voor ouderen. De Omega Groep gaat hiermee aan de slag samen met de initiatiefnemers. De wens is dat halverwege 2020 alles er definitief staat.

Leer van gemeente Staphorst
Voor de gemeenten die ook willen experimenteren met bestuurlijke vernieuwing en getriggerd zijn door dit Staphorster verhaal heeft Ferenc nog een tip. “Ik zou zeggen: doe een expeditie naar Staphorst en ga daar praten met je partners, je collega’s en andere raadsleden en griffiers. Regel een busje en ga naar Staphorst om daar de mensen te bevragen over hoe ze dit beleefd hebben, wat ze ervan geleerd hebben en welk advies ze je dan geven. Dus, kom hierheen en leer.”

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo