De Levensboom – Staphorst

De Levensboom
Voor dit experiment koos de gemeenteraad zelf voor gebiedsontwikkeling van de Levensboomlocatie. Een locatie in Rouveen waar voorheen een school stond en waar de raad nu samen met inwoners op zoek gaat naar een nieuwe invulling. Met een aantal spelregels door de gemeenteraad bepaalt als leidraad (zoals dat de locatie een woonfunctie moet hebben), is het een open zoektocht waar inwoners en overheid samen experimenteren in hun rollen rondom lokale vraagstukken. Bekijk de tekening die over het proces is gemaakt.

Ambassadeurs
Tijdens twee bijeenkomsten is aan bewoners uitgelegd waarom de gemeenteraad van Staphorst wil experimenteren. Het doel is om nog voor de zomer veel mensen in de gemeenschap ambassadeur voor het experiment te maken. In totaal zijn nu ongeveer 75 mensen op de hoogte. Aan hen en aan de raadsleden is gevraagd om ‘persoonlijk’ de boodschap te verspreiden.

Samen zoeken
Bij veel experimenten zien we dat bewoners moeten wennen aan de nieuwe en meer gelijkwaardige insteek van de gemeente. Dat werd ook geconstateerd bij de bijeenkomsten in Staphorst. De bewoners kwamen in eerste instantie voor het eigen belang maar hadden wel snel door dat de gemeenteraad het voor deze locatie anders aan wil pakken. Zij hebben waardering uitgesproken voor de manier waarop de gemeenteraad samen met bewoners aan de slag wil met de gebiedsontwikkeling van De Levensboomlocatie.

Beslissingsavond
Via het platform platform JIJ & Overijssel konden alle ideeën worden ingediend. Op 21 januari werd het beste idee voor de Levensboomactie gekozen. ‘Rouveen voor iedereen’ is met maar liefst 416 stemmen gekozen.

Bekijk hier binnenkort een compilatievideo van deze geweldige beslissingsavond of lees het verslag. Een lokaal nieuwsbericht over het winnende idee vind je hier.

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo