Kulturhus de Marke – Hengevelde

Meedoen

Kulturhus De Marke in Hengevelde was op zoek naar meer positieve denk- en daadkracht uit de lokale gemeenschap bij het besturen van het dorpshuis en het aanbieden van een gewenste programmering. Het bestuur van het Kulturhus was op dat moment in handen van capabele en gedreven mensen, die ook in andere verenigingen bestuursfuncties hadden. De vraag aan Studio Vers Bestuur was: ‘hoe kunnen wij als bestuur de mensen van Hengevelde beter betrekken en meer mee laten doen?’

Rol Studio Vers Bestuur

Met een aantal bewustwordingssessies en een versnellingskamer heeft provincie Overijssel geholpen met het in kaart brengen waar de vitaliteit onder de inwoners zat en welke rol het bestuur van het Kulturhus zou moeten aannemen om die positieve energie te laten stromen. Vooral door los te laten in vertrouwen heeft het bestuur een houding gevonden waardoor er sinds januari 2017 een veelvoud van vrijwilligers in zelfsturende teams hun eigen programmering en onderhoud regelen.

Meer projecten

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle

Subsidiebeleid tegen het licht – Twenterand

De Levensboom – Staphorst