Omgevingsvisie – Zwolle en Hardenberg

Gemeenten Zwolle en Hardenberg bereidden een nieuwe omgevingsvisie voor. Dit vroeg, door de komst van de nieuwe omgevingswet, om aandacht voor de betrokkenheid van inwoners.

Hoe betrek je de inwoners bij een dergelijk (abstract) instrument? Wanneer doe je dat en hoe bereik je de juiste mensen? En welke werkvormen zijn dan geschikt? Wat vraagt dit van jou als persoon en van jou als organisatie? Zowel de gemeente Zwolle als Hardenberg waren op zoek naar passende manieren en wilden antwoord op deze vragen. Ieder voor zich, maar ze leerden door ervaringen uit te wisselen ook direct van elkaar.

Rol Studio Vers Bestuur

Studio Vers Bestuur heeft beide gemeenten, elk met een andere eigen(tijdse) aanpak, bij elkaar gebracht en begeleid als sparringspartner. Waar kunnen zij van elkaar leren, elkaar versterken en/of juist samen leren? Wat waren in Zwolle de succesfactoren en kan Hardenberg daarvan leren en omgekeerd? Daarnaast zijn we met hen op zoek gegaan naar manieren om de opgedane kennis in deze trajecten te kunnen delen met andere gemeenten.

Meer projecten

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle

Subsidiebeleid tegen het licht – Twenterand

De Levensboom – Staphorst