Jongeren bepaal je toekomst! – Dinkelland

De raad van Dinkelland vond dat de lokale democratie om een nieuwe rolinvulling van de raad vroeg. De raad was volgens hen het gekozen orgaan dat goede dingen probeert te doen namens en voor zijn inwoners.

Overheid = Samenheid

Anno 2017 is de raad veel meer een partner van de inwoners. Door interactie en onderlinge dynamiek komen besluiten en acties tot stand. Overheid is Samenheid geworden. Maar die nieuwe rolinvulling van de raad komt er niet vanzelf. Dat moet je oefenen. Dat vraagt lef en de bereidheid je nek uit te steken en te experimenteren.

Jongeren bepaal de toekomst

De raad van Dinkelland stond voor de start van het bestuurlijk experiment ‘Jongeren bepaal de toekomst’. De gedachte was om met de jongeren in contact te komen en ze antwoord te laten geven op de vraag ‘wat is er nodig om de jongeren in Dinkelland te behouden’. De jongeren werden uitgedaagd om mee te bepalen welke besluiten de raad gaat nemen zodat Dinkelland in de toekomst een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is én blijft voor jongeren. Spannend hierbij is natuurlijk of dit uiteindelijk ook de vraag is waar de jongeren echt warm voor lopen. Of speelt er iets anders waarover jongeren wel het gesprek willen aangaan? In hoeverre kan en wil de raad hier vervolgens in meebewegen?

Rol Studio Vers Bestuur

Studio Vers Bestuur dacht mee met de raad als sparringspartner over hoe we hier vorm aan konden geven. Wij hielpen ze door gesprekken met raadsleden te voeren en de voorbereiding en begeleiding van raadsbijeenkomsten om dit thema verder uit te werken.

Meer projecten

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle

Subsidiebeleid tegen het licht – Twenterand

De Levensboom – Staphorst