Gemeente Dinkelland

Jongeren bepaal je toekomst!

De raad van Dinkelland vindt dat de lokale democratie om een nieuwe rolinvulling van de raad vraagt. De raad is niet meer het gekozen orgaan dat goede dingen probeert te doen namens en voor zijn inwoners.

Overheid = Samenheid

Anno 2017 is de raad veel meer een partner van de inwoners. Door interactie en onderlinge dynamiek komen besluiten en acties tot stand. Overheid is Samenheid geworden. Maar die nieuwe rolinvulling van de raad komt er niet vanzelf. Dat moet je oefenen. Dat vraagt lef en de bereidheid je nek uit te steken en te experimenteren.

Jongeren bepaal de toekomst

De raad van Dinkelland staat voor de start van het bestuurlijk experiment ‘Jongeren bepaal de toekomst’. De gedachte is om met de jongeren in contact te komen en ze antwoord te laten geven op de vraag ‘wat is er nodig om de jongeren in Dinkelland te behouden’. Jongeren worden uitgedaagd om mee te bepalen welke besluiten de raad gaat nemen zodat Dinkelland in de toekomst een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is én blijft voor jongeren. Spannend hierbij is natuurlijk of dit uiteindelijk ook de vraag is waar de jongeren echt warm voor lopen of speelt er iets anders waarover jongeren wel het gesprek willen aangaan en in hoeverre kan en wil de raad hier vervolgens in meebewegen?

Rol Studio Vers Bestuur

Studio Vers Bestuur denkt als sparringpartner mee met de raad hoe je hier vorm aan kunt geven.

Wij helpen ze door gesprekken met raadsleden en de voorbereiding en begeleiding van raadsbijeenkomsten om dit thema verder uit te werken.

Meer projecten

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Gemeente Zwolle

Gemeente Twenterand

Gemeente Staphorst

Gemeente Hellendoorn