Hackathon – Borne

Hackathon - Borne

Big Data; een veelgehoorde term, maar wat kan het gebruik van big data nu betekenen in onze zoektocht naar een eigentijdse vorm van bestuur?

Vaak zien we dezelfde mensen op inspraakavonden of andere bijeenkomsten waarin overheden mensen proberen te betrekken bij planvorming of het ontwikkelen van eigen initiatieven. Maar wie zijn nu de groepen die we weinig of niet zien, waar zijn zij te vinden en wat houdt hen bezig? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er in Borne geëxperimenteerd met het inzetten van een hackathon. Twee dagen lang zijn een aantal slimme whizzkids aan de slag gegaan met datasets van bijvoorbeeld de gemeente, de politie, de brandweer, de provincie en gegevens die ze vonden op social media. De vraag die ze meekregen was:

‘Wat speelt er in de gemeente Borne en welke groepen mensen kunnen we onderscheiden en via welke kanalen kunnen we hen bereiken?’

De uitkomsten waren verrassend! Via social media gecombineerd met geo-informatie kon bijvoorbeeld een analyse gepresenteerd worden van thema’s die op wijk- of straatniveau vaak werden genoemd (verkeersveiligheid, criminaliteit, jongeren etc.). Een andere toepassing liet zien dat via social media in beeld gebracht kon worden waar in de gemeente Borne nu precies de grootste en meest actieve netwerken zich bevonden waarbij de meeste mensen aangesloten waren en ook actief meepraatten. Dit bleken veelal niet de kanalen te zijn waar je het vanuit het systeem gedacht zou verwachten. Daarmee gaf de hackathon dus een mooi beeld van waar mogelijk dan wel aangehaakt kon worden om meer en andere mensen te bereiken. Kortom: een mooie eerste vingeroefening met het gebruik van big data in het kader van eigentijds bestuur die smaakt naar meer!

Meer projecten

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo

Transitiemanagement – Zwolle

Subsidiebeleid tegen het licht – Twenterand

De Levensboom – Staphorst