Slim fietspad – Wijhe

Leerlingen van de Capellenborg hebben nagedacht over een veiligere en betere fietsverbinding tussen Wijhe en Deventer. Met Geofort, een variant op het populaire spel minecraft ontworpen de leerlingen niet alleen een fietspad, maar ze ervoeren ook hoe het is om raadslid of burgemeester te zijn.

Fietsroute Deventer – Wijhe
Om leerlingen direct te kunnen betrekken is er gekozen voor een situatie waar de jongeren dagelijks mee te maken hebben. Elke schooldag fietsen er veel kinderen vanuit Deventer naar de Capellenborg en andersom. De Capellenborg krijgt regelmatig signalen van leerlingen en ouders over onveilige situaties op weg van en naar school. De leerlingen hebben in maart zelf foto’s gemaakt van wat in hun ogen onveilige plekken op de route tussen Wijhe en Deventer zijn.

Infomarkt met professionals
De initiatiefnemers hebben een infomarkt georganiseerd voor de circa dertig leerlingen van de Capellenborg die meedenken over een veiliger en beter fietspad. Op de infomarkt die plaatsvond op 27 maart, waren professionals aanwezig. Naast politie, het Oversticht, TAUW, Witteveen + Bos waren ook een aantal lokale politieke partijen aanwezig. Het doel van de infomarkt was om de leerlingen kennis te laten maken met professionele partners die allemaal van invloed kunnen zijn op het verbeteren van de fietsroute. De leerlingen kregen inzicht in de mogelijkheden voor verbetering maar ook randvoorwaarden voor het ontwerp.

Aan de slag
Met de informatie die de leerlingen tijdens de infomarkt hebben opgedaan, werkten ze ideëen uit voor het fietspad door middel van Geofort, een serious game dat lijkt op Minecraft.

Presentatie aan de gemeenteraad
Eind juni presenteerden de leerlingen hun advies voor een beter en veiliger fietspad aan de gemeenteraad. Studio Vers Bestuur ondersteunde in dit experiment de dialoog tussen leerlingen met frisse ideeën en de gemeente. De maanden daarop oefenden niet alleen de leerlingen, maar dus ook de gemeente in dit experiment hoe er samengewerkt kan worden. Het project werd bekroond met een goede fietsroute als resultaat.

Lees ook: De Stentor: leerlingen Capellenborg voelen experts aan de tand

Meer projecten

IJsselheem – HBS Kampen

Gemeenteraad Haaksbergen

Co-creatie Spoolde – Zwolle

Proeftuinen verkeersveiligheid – Overijssel

Jongeren en hun omgeving – Dinkelland

Een nieuwe dorpsvisie – Boekelo