DE PROVINCIALE ROL VAN BESTUURLIJKE VERNIEUWING IN HET PROCES

Tijdens dit traject zijn een aantal stappen gefaciliteerd door de provincie Overijssel en door adviseurs van Studio Vers Bestuur. Beide betrokken partijen hebben om eigen redenen contact gehad met deze adviseurs en zijn vanwege diverse redenen een samenwerking aangegaan met de provincie.

Welke adviezen werden gegeven? Welke vragen leidde tot deze samenwerkingen? Wat hebben de partijen van elkaar geleerd?

Luister, kijk mee en leer van de conclusies die getrokken zijn uit dit proces. Waar liggen mogelijkheden voor jou en zijn er kapstokken om zelf aan de slag te gaan met deze vorm van samen werken aan bestuurlijke vernieuwing?