Besturen met impact (KNVB) 

In elke organisatie, of het nu een voetbal- of sportvereniging is, zijn bestuurders aanwezig. De rol van een bestuurder of manager is complex en uitdagend, zeker in een continu veranderende samenleving. Deze rol vraagt veel van je als persoon maar kan je ook veel uitdaging bieden! Met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ krijgen bestuurders de mogelijkheid zich te ontwikkelen, waardoor met het juiste gereedschap de club nóg beter kan worden georganiseerd. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te krijgen in de uitdaging waar de bestuurder, jij dus, voor staat. Je volgt het programma met medebestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, zodat je elkaar verrijkt en tegelijkertijd een netwerk opbouwt van bestuurders met passie. Hiermee ben je in staat om je ook na deze opleiding te blijven ontwikkelen op de manier waar jij behoefte aan hebt. De opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, de zelfstudieopdrachten en de eindopdracht zullen bij elkaar zo’n veertig uur aan tijdsinvestering vergen in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden.  

https://sportservicezwolle.nl/besturen-met-impact