DELEN

HIER ZIJN WIJ TE VINDEN

We delen onze ervaringen graag met jou. Je kan met ons in gesprek, je kan kennis halen of kennis brengen, alles is mogelijk. Kijk zelf waar je een openbare bijeenkomst kunt bijwonen.

bijeenkomsten

Studio Vers Bestuur is regelmatig op locatie. De meeste bijeenkomsten en sessies met partners zijn besloten. Er zijn ook openbare sessies. Hou deze kalender in de gaten. Je bent van harte welkom bent om te luisteren en te praten over diverse thema’s rondom bestuurlijke vernieuwing.

Bijeenkomst
Datum
Locatie
Openbaar

Studio Vers Bestuur werkt samen met 7 partners uit Overijssel samen aan de Studio Sessies. In deze sessies voeren we het gesprek over o.a. democratie, burgerschap en vernieuwend besturen. Zo ontstaat er een netwerk van mensen die bezig zijn met (of geïnteresseerd zijn in) bestuurlijke vernieuwing en nieuwe vormen van democratie.

Bijeenkomst
Datum
Locatie

Deelnemende plaatsen Studio Sessies