Het netwerk voor Vers Bestuur in Overijssel

Leer meer Bekijk video

Vraagt jouw uitdaging om Vers Bestuur?

Aan de slag

Introductie

Bekijk hieronder een korte introductie over Vers Bestuur.

Ideeën vers van het land

Experimenten

Natuurvisie

De provincie ontwikkelt een nieuwe natuurvisie. Daarin hebben we natuurlijk onze wettelijke taken. Maar daarnaast  hebben we ambities waaraan we met verschillende partijen (willen en moeten) samenwerken. Complexe situaties Bij de wettelijke taken heeft de provincie een regisserende of sturende rol. Bij de andere ambities is de provincie netwerkpartner, subsidiënt, aanjager en/of verbinder. Dat levert soms complexe situaties op. Rol Studio Vers Bestuur Studio Vers Bestuur kijkt, denkt en doet mee in het proces waarin de natuurvisie wordt ontwikkeld. De uitdaging is uit te vinden hoe je als provincie opereert wanneer je meer rollen invult dan alleen die van wetgever en financier. Wat vraagt dit van ons eigen ‘systeem’, houding en rolbewustzijn? En hoe bereiken we de mensen die nu nog denken dat zij in het meedenken  en –doen geen rol hebben? En hoe zit dat met de besluitvorming?

Experimenten

Schone IJsseloevers

Gedeeld eigenaarschap De IJssel is van iedereen én van niemand. Circulus Berkel, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, ROVA, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, visverenigingen, particuliere grondeigenaren en de provincie Overijssel willen elkaar en de samenleving bewustmaken van het belang van een schone leefomgeving in het algemeen en schone IJsseloevers in het bijzonder. In een zoektocht naar een meer gedeeld gevoel van eigenaarschap  roepen ze een prijsvraag uit “het beste idee om de IJssel schoon te maken en te houden”. Rol Studio Vers Bestuur Samen starten we een deliberatief proces (een proces waarin elke partij een gelijkwaardige inbreng heeft) om het beste idee te bepalen. Studio Vers Bestuur helpt bij het ontwerpen van dit proces.

Kennisbank

Knoestig portret: Harry Muilerman

Experimenten

Bijeen voor de bij

De bijenpopulatie in Nederland neemt af. Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2015 een motie aangenomen die oproept om een breed gedragen actieplan te maken om de bijen in Overijssel te beschermen. Netwerk De provincie is een traject gestart om het actieplan samen met verschillende partijen uit de wereld van de bij (zoals imkers, natuurbeschermers en boeren) op te stellen. Deze partijen vormen een netwerk om het actieplan samen uit te voeren. Rol Studio Vers Bestuur Studio Vers Bestuur helpt het netwerk op te bouwen en biedt reflectie op het proces en het rolbewustzijn van de provincie hierin. Het doel is dat het netwerk zichzelf in stand houdt en zorgt voor de uitvoering van het actieplan. Hoe kun je als  provincie ‘samenwerkingspartner’ zijn, terwijl je ook andere rollen hebt richting andere partijen en er vanouds vaak andere rollen van de provincie verwacht worden? Naar bijeenvoordebij.nl